Gemeentebelang Franekeradeel sinds 1970 uw belang
Welkom

Welkom op de site van Gemeentebelangen.


Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel 
ontstaat er per 1-1- 2018 de nieuwe gemeente ‘Waadhoeke’.


Daarin wil GEMEENTEBELANGEN ‘dé verfrissende partij’ zijn, uw belang dienen!


Klik hier of op het logo om naar onze nieuw website www.gemeentebelangen.frl te gaan.

 

In 2010 kozen we voor de leus "de enige optie"
In 2014 kiezen we voor de leus "U weet nu waarom"
Voor 2018 kiezen we "Samen naar één


Volg gemeentebelangen ook op facebook.